DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG


ALMA vui mừng thông báo các khách hàng may mắn dưới đây đã trúng thưởng chương trình ALMA - VPBANK lì xì may mắn:
1. Giải đặc biệt
GIANG VÂN ANH 
Mã may mắn: NY-011218
2. Giải nhất 
LÊ TRẦN THIÊN HƯƠNG
Mã may mắn: NY-014889
3. Giải đồng hạng
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 
Mã may mắn: NY-003034
NGUYỄN THU THẢO
Mã may mắn: NY-034973
ĐÀO THỊ DUYÊN 
Mã may mắn: NY-008676
LÊ CỰ PHÁT
Mã may mắn: NY-028595
NGUYỄN TRUNG CHÁNH
Mã may mắn: NY-048835
Xin chúc mừng các bạn!